Druga reguła związana z wyglądem spamu

Małe rozwinięcie spamu z tego wpisu. Niestety czasami pojawia się spam który przechodzi przez ta regułę. Powód jest taki, że adresat jest 1 (w tej regule musi byc 2 lub więcej). Drugi powód jest taki, że w polu To: sprawdzana jest ilośc przecinków. A mail może mieć każdego adresata w osobnej lini. Lekkie przerobienie reguły i powinno wszystko działać. Sprawdzane są tak specyficzne wartości, ze false positive nie powinno wystąpić

rawbody   __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_1          /urn:schemas-microsoft-com:vml/
rawbody   __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_2          /font\-family:\"Cambria Math\"/
rawbody   __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_3          /font\-family\:Calibri\;/
rawbody   __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_4          /margin\:2\.0cm 42\.5pt 2.0cm 3\.0cm;/
rawbody   __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_5          /size\:612\.0pt 792\.0pt/
meta      ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728              __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_1 &&  __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_2 &&  __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_3 &&  __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_4 &&   __ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728_5
describe  ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728   Wiadomosci generowane https://zabojcaspamu.pl
score     ZABOJCASPAMU_UNIVERSAL_HTMLv20160728   15

2 thoughts on “Druga reguła związana z wyglądem spamu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *